ลดการใช้ถุงพลาสติกจะได้อะไร

Last updated: 2021-04-24  |  327 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ลดการใช้ถุงพลาสติกจะได้อะไร

ลดการใช้ถุงพลาสติกจะได้อะไรบ้าง

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบปัญหาถุงพลาสติกสะสมจำนวนมหาศาล ย่อยสลายได้ช้าและยากที่จะกำจัด  ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศมากมาย จะดีไหมถ้าเราช่วยโลกโดยการลดถุงพลาสติก

แล้วถ้าพวกเราลดการใช้ถุงพลาสติกจะได้อะไรบ้าง เรามีคำตอบดังนี้

1. ลดการเสื่อมคุณภาพของดิน สาเหตุจากการสะสมของถุงพลาสติกบนหน้าดินทำให้พืชและสัตว์ย่อยสลายไม่ได้ตามปกติ

2. ลดการเสื่อมคุณภาพของน้ำ สาเหตุจากการสะสมของถุงพลาสติกที่ล้นไปในแหล่งน้ำ พลาสติกจะย่อยขนาดเป็นไมโครพลาสติกซึ่งทำให้พืช ปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้น้ำไม่สามารถสังเคราะแสงและดูดซึมอาหารได้ตามปกติ

3. ลดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ เช่น อันตรายจากถุงไปติดที่ตัวหรือปีกนก อันตรายจากการกินพลาสติกของสัตว์บกและสัตว์น้ำ การเกิดสารปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งในห่วงโซ่อาหา

4. ลดกระบวนการผลิตถุงพลาสติกและกำจัดถุงพลาสติด ทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้น้ำมันที่ใช้สังเคราะห์พลาสติก ส่งผลให้ลดภาวะเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน

5. ลดการอุดตันในทางระบายนํ้า ส่งผลให้ลดปัญหานํ้าท่วม

6. ลดแหล่งเพาะพันธุ์การแพร่กระจายของพาหะนำโรค และการแพร่ระบาดของโรค จากการกำจัดขยะ


แค่ลดการใช้ถุงพลาสติก ก็ช่วยให้ระบบนิเวศและธรรมชาติดีขึ้นได้

Powered by MakeWebEasy.com